इन्फ्लुएन्जा सेवा इकाई

ताजा जानकारी

०३ असार
२०७९

“Bio-Chemistry Analyzer” खरिदको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी संशोधन सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
३१ जेठ
२०७९

“Bio-Chemistry Analyzer” खरिदको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
२६ जेठ
२०७९

Portable Patient Isolation System(Nagative) को लागत अनुमान पेश गर्ने सुचना

पुरा पढ्नुहोस्
१९ बैशाख
२०७९

Colour Doppler Ultrasound Machine खरिदको लागि बोलपत्र आब्हानको सुचना

पुरा पढ्नुहोस्
०१ माघ
२०७८

राशन बन्दोबस्तीको सामानहरु खरिदको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
०६ पुस
२०७८

औषधी तथा औषधी जन्य सामाग्री आपूर्तिका लागि सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हनको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्