Influenza Clinic

ताजा जानकारी

०५ असोज
२०७९

छपाई तथा कार्यालय सञ्चालनका सामानहरु खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
३० भदौ
२०७९

सरसफाई जनशक्ति सेवा करारमा लिने बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
०३ असार
२०७९

“Bio-Chemistry Analyzer” खरिदको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी संशोधन सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
३१ जेठ
२०७९

“Bio-Chemistry Analyzer” खरिदको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
२६ जेठ
२०७९

Portable Patient Isolation System(Nagative) को लागत अनुमान पेश गर्ने सुचना

पुरा पढ्नुहोस्
१९ बैशाख
२०७९

Colour Doppler Ultrasound Machine खरिदको लागि बोलपत्र आब्हानको सुचना

पुरा पढ्नुहोस्