खाली रहेका बेड संख्या

1. आ.सि.यु खाली बेड संख्या - 22

2 .क्याविन खाली बेड संख्या - 8

3. आकस्मिक खाली बेड संख्या - 12

4. जनरल खाली बेड संख्या - 30

  मिति 2080- 08-14 गते 11:30  बजे सम्मको अपडेट

ताजा जानकारी

१२ पुस
२०८०

खानेपानी सम्बन्धी सूचना BOQ

पुरा पढ्नुहोस्
१२ पुस
२०८०

खानेपानी सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
२३ श्रावण
२०८०
२१ श्रावण
२०८०

आधिकारिकताको प्रमाणपत्र पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

पुरा पढ्नुहोस्
२३ असार
२०८०
२३ असार
२०८०