खाली रहेका बेड संख्या

1. आ.सि.यु खाली बेड संख्या - 28

2 .क्याविन खाली बेड संख्या - 7

3. आकस्मिक खाली बेड संख्या - 14

4. जनरल खाली बेड संख्या - 30

  मिति 2080- 05-21 गते 12:00  बजे सम्मको अपडेट

ताजा जानकारी

२३ श्रावण
२०८०
२१ श्रावण
२०८०

आधिकारिकताको प्रमाणपत्र पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

पुरा पढ्नुहोस्
२३ असार
२०८०
२३ असार
२०८०
२३ असार
२०८०
२३ असार
२०८०