खोप इकाई

यस अस्पतालमा रेबिज विरुद्धको खोप 24 सै घण्टा सबै दिन खुल्ला रहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।

ताजा जानकारी

२३ श्रावण
२०८०
२१ श्रावण
२०८०

आधिकारिकताको प्रमाणपत्र पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

पुरा पढ्नुहोस्
२३ असार
२०८०
२३ असार
२०८०
२३ असार
२०८०
२३ असार
२०८०